PANTBANK

BUTIKER

OM OSS

Pantbank - hos 24Pantbank kan du låna pengar i Stockholm, Uppsala eller på nätet.
 
 
LÖSA / OMSÄTTA LÅN ? | BANKGIRO: 799-1185 | FRÅGOR? RING OSS PÅ 010-150 1600
 
 
 

BESÖK PANTBANKEN I STOCKHOLM!

 
 
 

PANTBANK

 

Pantbank

En pantbank fungerar som en bank där pantbanken lånar dig pengar mot att du deponerar en pant som säkerhet till dess att du väljer att lösa eller omsätta ditt lån.

Pant

En pant är ett föremål som ställs som säkerhet för ett lån. I det fall du väljer att varken lösa eller omsätta ditt lån, regleras lånet istället genom att din pant går på auktion.

Ränta

För ditt lån betalar du ränta. Räntesatsen fastställs när du pantsätter ditt föremål. Räntesatsen kan aldrig ändras till din nackdel under lånetiden, men kan dock omförhandlas vid omsättning av lånet.

HUR FUNGERAR DET ATT LÅNA I EN PANTBANK?

 
Låna i butik eller på Internet
 
1

Låna i butik eller på Internet

Välj om du vill belåna ditt föremål i butik eller på Internet.
Värdering av pantföremål
 
2

Ditt föremål värderas

Du får erbjudande om lånebelopp samt lånevillkor, vari räntesats ingår.
Utbetalning till ditt konto eller kontant
 
3

Utbetalning sker

Om du accepterar erbjudandet betalas lånet ut till ditt konto eller kontant*.
 
Lånetiden
 
4

Lånetiden går ut

Välj om du vill lösa lånet eller omsätta det. Du kan även låta lånet förfalla och pantbanken reglera det genom att din pant går på auktion.
Pantbanksordbok - lär dig mer om hur det fungerar med pantbanker.
 
 

Pantbanksordbok

Har du frågor om lån och ränta? I vår pantbanksordbok hittar du allt du behöver veta och lite till. Vill du ha personlig service, kom in till någon våra pantbanksbutiker eller kontakta oss direkt på 010-150 1600 eller skicka e-post. Kundtjänst är öppen alla vardagar 09.30-17.00.
 

LÖSA, OMSÄTTA ELLER LÅTA FÖRFALLA

 

Lånetiden har gått ut - vad gör jag nu?

Pantbanken lånar dig pengar mot att du deponerar en pant som säkerhet hos pantbanken till dess att du väljer att lösa eller omsätta ditt lån. Du kan även låta lånet förfalla och pantbanken reglera det genom att din pant går på auktion.
 

Lösa lånet

Att lösa lånet innebär att du löser ut din säkerhet, panten. Det kan du göra när du vill eller när belåningstid löpt ut. Du löser lånet genom att betala upplupen ränta samt lånebelopp till 24Pantbank. 

Omsätta lånet

Omsätta lånet gör du när din lånetid har löpt ut och ända fram tills dess att panten går på auktion. Att omsätta lånet innebär att du förlänger din lånetid och ränta samt villkor kan komma att omförhandlas. 

Låta lånet förfalla

Låter du lånet förfalla regleras det istället genom att din pant går till auktion. Du är inte skyldig pantbanken något. 
 

Hur fungerar det i butik?

Du kan när du vill lösa eller omsätta ditt lån. Vid lösen av ditt lån betalar du lånebeloppet samt upplupen (obetald) ränta och expeditionsavgift över disk i butiken. Om du vill omsätta (förlänga) ditt lån betalar du upplupen ränta samt expeditionsavgifter och ditt lån förlängs. Glöm ej att ta med dig din pantsedel och legitimation som du måste visa upp när du ska lösa/omsätta lån i butik!

Totalbeloppet du skall betala vid lösen respektive omsättning får du av vår personal i butiken. Du kan även skicka e-post till info@24pantbank.se för att på förhand ta reda på vad lösen/omsättning av lån kommer att kosta dig. Kom ihåg att då alltid ange ditt lånennummer som du hittar på din pantsedel i övre högra hörnet.

AUKTION/PANTFÖRSÄLJNING

 

När blir det auktion?

I det fall du väljer eller inte kan varken lösa eller omsätta ditt lån, regleras lånet istället genom att din pant går på auktion. Panten går på auktion först två månader efter det datum då lånet förfallit såvida du inte medger försäljning tidigare. Underrättelse om att din pant kommer att gå på auktion skickas ut en månad innan auktionsdatum. Vi informerar dig alltid i god tid om var och när auktionen hålls. 
 

Vad händer om panten säljs för mindre än lånebeloppet?

Det spelar ingen roll. När du ställer en säkerhet för ett lån innebär att det att du aldrig kan bli återbetalningsskyldig. Om panten går på auktion, även om den säljs för mindre än lånebeloppet, är du alltså inte skyldig pantbanken något.
 

Vad händer om panten säljs för mer än lånebeloppet?

Överskott från försäljningen efter att räntan dragits tillfaller dig. 24Pantbank har rätt att hålla panten för ränta i 4 månader efter förfallodatum och den räntan inräknas sedan i det slutgiltiga beloppet. Observera att Pantbanken också tar ut avgifter för hanteringen av pantauktionen samt auktionsavgifter.

Om vi har försökt betala ut överskott till dig på enligt lagen angivet sätt, vilket är en utbetalningsavi som skickas med rekommenderad post, och utbetalning inte kunnat ske inom ett år, tillfaller överskottet 24Pantbank. Överskott under 100 kr utbetalas inte.

VARFÖR VÄLJA PANTBANK?

 

Varför låna hos en pantbank?

Om du tar ett vanligt lån utan säkerhet så måste du betala tillbaka lånet och räntan. Att ställa en säkerhet för ett lån innebär att i det fall du inte kan eller vill omsätta eller lösa lånet så regleras det helt enkelt genom att det föremål du ställt som säkerhet går på auktion. Du kan alltså aldrig bli återbetalningsskyldig.
 
 

AKTUELLA BELÅNINGSKURSER

 

24K

upp till 305 :-/gram

23K

upp till 280 :-/gram

22K

upp till 265 :-/gram

21,6K

upp till 260 :-/gram

21K

upp till 255 :-/gram

20K

upp till 240 :-/gram

18K

upp till 225 :-/gram

14K

upp till 170 :-/gram

10K

upp till 120 :-/gram

LÅNEKALKYLATOR

 
Räkna ut hur mycket du får låna
 
 
 

SOCIALA MEDIER

 
  • Pantbanken på Facebook
  • Pantbanken på Google+
  • Pantbanken på Twitter
 
 
24Money Pantbank AB | Copyright © 2013 24Pantbank™ | T 010-150 1600 | E info@24pantbank.se