Att spara för framtiden

Sparande är alltid grunden för en sund privatekonomi. Det är viktigt att ha en buffert för oförutsedda utgifter, men det är också genom att spara som man kan få ihop de pengar som krävs för större inköp. Även en liten avsättning varje månad växer med tiden till en ganska stor summa.

Genom att spara har man möjligheten att bygga upp ett kapital som kan användas till många saker. Det allra viktigaste är att man har en buffert om oväntade utgifter dyker upp. Man kan nämligen vara säker på att så kommer att ske, även om man inte kan förutse när det kommer att hända, och vilken typ av utgifter det kommer att röra sig om.

Sparkonton och fonder

Kvinna med tom spargris (teckning)Idag är räntan låg, nästan obefintlig, på ett vanligt sparkonto. Så länge som den bank man sparar hos omfattas av insättningsgarantin är det dock ingen risk att pengarna kommer att försvinna eller minska i värde. Det är dessutom lätt att komma åt pengar som finns på ett sparkonto, vilket underlättar om man behöver dem snabbt, p.g.a. en oväntad händelse. Därför bör man ha en del av sitt sparkapital på ett vanligt sparkonto.

Bäst är att spara varje månad. Har man möjlighet att spara 200 kronor eller mer i månaden kan man dela upp summan, så att man sätter in hälften på ett sparkonto och den andra hälften i en eller flera fonder. Det finns aktie- och räntefonder, som har olika nivå av risk. Nivån av risk man väljer beror på hur mycket pengar man har möjlighet att spara, och på hur lång sikt. Ju mer pengar man kan spara, desto mer av dem kan man lägga i fonder med hög risk. Man bör dock inte spara alla sina pengar i högriskfonder, utan sprida ut dem. Hög risk betyder som bekant inte bara att avkastningen blir högre. Den kanske uteblir helt och hållet.