Ekonomiskt att förbereda sig för kris

Det är bra att vara förberedd för en kris, om det kommer en sådan. Särskilt i de osäkra tider som vi lever i med väderförändringar, oroligheter i utrikespolitiken och utarmningen av jordens resurser.

Att vara förberedd, alltså en prepper av något slag, kan dessutom vara ekonomiskt bra. Att ha burkmat, alltså konserver med mat och liknande, gör det billigt och enkelt att laga mat, även under icke-krisiga tider. På criseq.se som är en krisberedskapsbutik på nätet, kan du hitta allt från vevradio med solceller, gas- och spritkök, färdiga krislådor samt vattenfilter som alltid ger dig rent vatten att dricka om det kommunala vattnet skulle slås ut.

Viktigast vid en kris – beredskap

I en artikel i Expressen går det att läsa om hur de fem saker vi människor behöver för att klara sig är vatten, mat, värme/ljus, information och sömn. Så när du förbereder ditt hem ska du tänka lite extra på detta. En prepper är en person som har koll på detta och som är redo för att möta det värsta, men som också har störst chans att klara en krissituation. Vatten kan snabbt försvinna ur ledningar och magasin, och dessutom bli otjänligt att dricka av flera olika orsaker. Se till att ha flera 30-litersdunkar om ni har en större familj, det går åt fort. Det finns också reningstabletter att använda för att hålla vatten rent längre och inte bli sjuk av. Ett välfyllt skafferi med konserver har lång hållbarhet och räcker länge, täck också på ris och pasta som håller sig bra länge. Ha ett friluftskök och bränsle ifall elen skulle försvinna, och engångstallrikar så du slipper färskvatten för att diska.

Se även till varma kläder och värm upp med portabel kamin driven av till exempel gas eller fotogen. Eller med fotogenlyktor med veke. Tänk bara på att vädra kort och ofta, för att inte riskera kolmonoxidförgiftning. Ha dessutom brandsläckare och brandfilt i beredskap. Om internet är utslaget är det bra att följa nyheter i lokalradion, som sänds i Sveriges Radio P4.

Håll också alltid koll på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ansvarar för frågor om samhällets säkerhet och för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Läs även om preppers i denna artikel.