Frivillig rättelse – hur och varför?

Du är skattepliktig i Sverige för alla dina inkomster, även för de som kommer från värdepapper på konton i utlandet. Om du har inkomster av denna typ, som du inte tagit med i din deklaration, kan du göra en frivillig rättelse hos Skattemyndigheten.Dags att deklarera

Frivillig rättelse kan framstå som en nymodighet, men faktum är att möjligheten har funnits länge. Redan 1923 infördes möjligheten att genom en rättelse betala skatt på en odeklarerad förmögenhet. I de allra flesta fall är förmögenheten inte deklarerad eftersom pengarna finns utomlands. Även om pengarna är placerade där ska man dock betala skatt i Sverige.

Idag är det betydligt vanligare att svenskar har tillgångar utomlands än det var på 20-talet. Under perioden 2009 till 2016 inkom mer än 10 000 frivilliga rättelser till Skatteverket. En viktig anledning till detta är att det utökade samarbetet gör att det idag är lättare för myndigheterna att få information om svenska medborgares utländska tillgångar.

Läs mer om hur du gör en frivillig rättelse hos den juridiska byrån Haglund & partners. Det finns även information på Skatteverkets webbplats om hur man gör en frivillig rättelse.

Frivillig rättelse steg för steg

Om du har pengar, aktier, sparande i fonder eller någon annan form av värdepapper på ett konto i ett annat land ska dessa även deklareras och skattas för i Sverige. Så här går du till väga:

  1. Kontakta den bank som förvaltar dina tillgångar i utlandet och be om ett kontoutdrag eller annat dokument som du kan använda som underlag.
  2. Sammanställ inkomster och utgifter på det aktuella kontot. I sammanställningen ska de vara uppdelade efter år och typ. Alla belopp ska redovisas i svenska kronor, och du måste redovisa hur du fått pengarna, skriver Privata Affärer.
  3. Skriv en begäran om omprövning och skicka den till Skatteverket. Instruktioner för vad som ska finnas med i detta brev finns att läsa på Skatteverkets sajt.

Det finns även tillgångar som inkomster från uthyrning av fastighet, vinst vid försäljning av fastighet eller utländska truster eller stiftelser. Reglerna för dessa inkomster är komplexa, och det bästa är att kontakta en av Skatteverkets experter.

Om du tycker att detta låter krångligt, och undrar hur man som privatperson hamnar i en sådan knipa, tänk då på att pengarna eller värdepappren ofta kommer från arv. Detta skriver Svenska dagbladet.