Småföretagare: “kreditkort billigare än lån”

Många bäckar små? Man talar ofta om att småföretagare i Sverige bär på en innovationskraft som kan bära upp stora delar av vårt näringsliv. På olika sätt försöker politiker underlätta för människor att driva företag, i hopp om att företaget ska växa så pass bra att det börjar bli dags att anställa. Många småföretagare upplever dessvärre svårigheter med ekonomin – och föredrar kreditkort framför lån.

När det kommer till idérikedmon och innovationer verkar svenskarna inte lida större kval. Det är när det kommer till ekonomin som småföretagarna verkar få problem. En företagare med en start up får problem med många utgifter som inte kan betalas med en gång. Många går den långa vägen att be om ett företagslån från storbankerna, som oftare säger nej. Många har börjat hitta smidigare sätt att lösa delbetalningar med kreditkort istället, och att det i många fall kan bli billigare än ett lån. Vill du veta mer om hur det funkar, läs mer här.

Svårigheter med ekonomin

Att småföretagare driver sin verksamhet på lånade pengar är ingen nyhet. Tvärtom är det så majoriteten av småföretagen finansieras idag. Storbankerna börjar bromsa på sin låneentusiasm, vilket resulterar i att många hittar nya vägar. En del skjuter upp betalningarna med kreditkort, vilket i många fall är billigare än lån.

Enligt en studie som Veckans Affärer tagit del av framgår det att småföretagare upplever mycket svårigheter när det kommer till ekonomi.

”Av studien framgår också att 52 procent av de tillfrågade anser att det är ganska, eller väldigt svårt, att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. En förklaring till det är bankernas höga krav på säkerhet och personlig borgen.
59 procent av företagen med lån hos banken, har någon gång genom sig själv eller en anhörig ställt personlig borgen för att kunna låna till företaget.” – Veckans Affärer

Många bekräftar att de tvingas låna pengar av närstående, vilket skapar en psykisk stress och ohälsa och gör att många inte vågar växla upp sin verksamhet och anställa. Istället för att underlätta för ekonomin väljer man att tumma på anställningsregler och gör att småföretag inte blir attraktiva arbetsgivare. För att småföretagandet ska vara lönsamt för välfärden och samhället i stort behövs därför många åtgärder.