Svenskarna saknar baskunskap om ekonomi

I en hushållsundersökning utförd av Finansinspektionen visar det sig att svenskarna saknar tillräckliga kunskaper i ekonomi för att kunna ta begåvade beslut som rör deras privatekonomi. I PM:et som vi tagit del av framgår också att svenskarna saknar ”grundläggande kunskaper och räknefärdigheter för att kunna göra medvetna val inom det privatekonomiska området”. Vem bär ansvaret och var finns informationen som behövs?

Ekonomi är sedan länge ett omdebatterat ämne runt om i världen. Ordet kommer kommer från grekiskans ”oikos” – hus, och ”nomos” – lag: ekonomi betyder ursprungligen husets lag, eller enklare översatt hushåll. De medel som finns tillgängliga inom hushållet ska fördelas mellan de behov och önskemål som finns. Inkomster och utgifter. För att lära sig mer om ränta, amortering, lån, sparande och försäkringar finns www.KonsumentIQ.se som har ett brett kunskapsnätverk inom privatekonomi.

Stöd och hjälp med privatekonomi

Det är Finansinspektionens PM ”Hushållens finansiella förmåga” som givit upphov till en rad skriverier i medierna. Bland annat därför att man genomförde slumpmässiga telefonuppringningar där den medverkande fick göra ett mindre matematiskt kunskapstest. Bland annat svarade bara 56,3 % rätt på följande fråga: ”En bilhandlare erbjuder en begagnad bil för 60 000 kr. Det är två tredjedelar av vad den kostade som ny. Hur mycket kostade bilen som ny?” Rätt svar: 90 000 kronor. Det innebär alltså att nästan hälften av de tillfrågade inte kunde svaret på en grundläggande matematisk fråga.

Konsekvenserna av den svaga matematiska förståelsen i den svenska befolkningen blir att många får problem i sin närmaste vardag, skriver ttela.se. Beslutsfattande kring inköp, budget och investeringar blir på många sätt försämrad när det inte finns en grundläggande kunskap. Det betyder också i ett längre perspektiv att svenskarna tar stora beslut om lån och sparande utan att känna till fenomenet ”ränta på ränta” och att riskspridning inom aktier är grundläggande kunskaper för att kunna spara långsiktigt. Men vem äger egentligen ansvaret att säkerställa att kunskaperna och räknefärdigheterna finns där?

Spara pengar och köpa bostad

EU har valt att ta problemet på allvar. Globalt sett har svenskarna relativt bra kunskaper om ekonomi. Men att så få EU-medborgare känner till begrepp som inflation och skillnaderna på aktier och aktiefonden menar man är problematiskt för tillväxten inom regionen. En medveten befolkning som tar aktiva beslut på finansmarknaden kommer också genera starkare ekonomi och lägre skuldsättning.

Det som bromsar upp mest är frågan om sparande och bostadsköp. Färre satsar till exempel på långsiktigt sparande idag än för 10 år sedan, framkommer i undersökningen, och allt fler hamnar i skuldfällor när de ska köpa bostad och tar lån som de sedan inte kan betala tillbaka. Dessutom, menar man, är privatekonomin hushållens privata ensak: bristen på kunskap handlar om att det inte finns ett utbrett intresse för att ta reda på information rörande ekonomi.