Vad är en amortering?

Det är mycket bra att veta vad amortering är! Varför? Jo, för att om du tar ett lån så består det av flera delar. Det du betalar tillbaka på lånet är inte bara det belopp du lånat utan det är räntor och administrationsavgifter också. Det du faktiskt betalar av på lånebeloppet är det man kallar för amortering.

Vad innebär ett lån?

Ett lån tar du som konsument därför att kostnaden för det du vill köpa är större än de pengar du har råd att göra av med. Det är inte gratis att låna pengar. Den som lånar ut pengar till dig gör det för att de vill tjäna pengar på att låna ut till dig. Därför måste du betala för att få låna. Det är det vi känner igen som ränta.

Räntan är olika beroende på vad du ska köpa. Det kan man tycka olika om men så är det och orsaken sägs vara att det du köper har olika stort värde som också det ökar eller minskar.
En bils värde minskar ju betydligt så fort du kör ut ur affären medan ett hus värde kan öka eller minska, men mest troligt är att det ökar eftersom marknadspriserna på hus stiger.
Med det som bakgrund får du betala en högre ränta på ett billån än vad du får på ett huslån. Det finns också olika typer av amortering, se denna länk: Amortering för mer ingående kunskap.

Varför amorteringskrav?

I Sverige har vi haft och kommer vi att få amorteringskrav på våra bolån. Argumenten för att ha krav på att amortera är för att undvika att hushållen i Sverige tar för höga lån som inte kan betalas vid minsta störning, som till exempel sjukdom eller något annat som försämrar medborgarens ekonomi. Man måste kunna amortera av en andel av lånet för att få ta bolån. Det finns mer information om detta här så läs gärna detta noggrant om du ska låna till boende.

Varför amortera?

Ekonomer brukar också säga att amortering är bästa sättet att spara pengar. Vad de menar med det är att när du eventuellt säljer din bostad så har du betalat av en större del av lånet och du får behålla en större del av beloppet som du säljer för istället för att betala ditt lån.